Duo

Vi tilstreber å holde konkurransedyktige priser og levere høy kvalitet på alle våre tjenester.

Som kunde hos oss ønsker vi å alltid gi deg vår beste service og levere tjenesten når du trenger den.

 

PRISLISTE

Prisene er inkludert moms.

EIERSKIFTERAPPORT

NS 3600

 

Størrelse bolig/enhet

Pris enhet

X

Kommentar

 Leiligheter

(Inkl.1 våtrom og 1 kjøkken)

M2

Pris

 

 

 

0 – 70

7000

 

 

 

 

70 – 100

 

8200

 

 

 

100 -250

 

10000

 

På forespørsmål

 

Bolig/småhus

(Inkl.2 våtrom og 1 kjøkken)

 

M2

 

 

 

 

0 – 150 

11000

 

 

 

150 – 250 

12500

 

 

 

250 m2

Fra 13000 

 

Avhengig størrelse/omfang

 

 

 

 

 

 

Fritidsbolig

(Inkl.1 våtrom og 1 kjøkken)

0-100

9500

 

På forespørsmål

 

 

 

 

 

 

Tillegg /tilvalg

Leiligheter

Bolig/småhus

 

Tilvalg

Annet

Energimerking (enkel)

500

500

 

 

Tilleggsbygning pr bygning

 

1000

 

 

Tillegg boenhet: leilighet/ hybel pr. stk. utover bolig  

1500

2000

 

 

Verdivurdering som tillegg til tilstandsrapport bolig/leilighet

2200

2200

 

 

Våtrom/kjøkken pr. stk

600

600

 

På forespørsmål

 

Hulltaking i bolig pr stk. valgfri

500

500

X

Inkludert

Forb. Antall 

Planskisse

900 – 1500

1500 -2500

 

Avh. omfang

Redigere rapport

 

Avh. omfang

Digitalisering/boligmappe/utskrift

750

750

 

 

Oppdatering av eierskifterapport (NS 3600) innen 12 mnd forutsatt samme eier.

50% rabatt av opprinnelig pris

 

 

 

Ytterlig redigering av oversendt rapport.

500

500

 

På forespørsmål

 

Arealmåling

Fra 2500

 

 

På forespørsmål

 

 

Eventuell megler pakke – eiendomsdata fra Ambita kan kommer i tillegg til opplyste kostnader.

 

Tilleggs tjenester

(Veiledende priser)

 

 

 

Leiligheter

 

Bolig

Tilvalg

kommentar

Verdi-lånetakst

4200

4800

 

 

Forhåndstakst

4500

 

 

Nærings takst

 

På forespørsmål

UK TK1 _Uavhengig kontroll   Våtrom og lufttetthet

 

På forespørsmål

 

Trykktesting

(tillegg for tetting av bygg p.time)

 

På forespørsmål

 

Reklamasjon

Fra 8500

 

 

Forhåndsbefaring/ overtakelse, medgått tid

Fra 2400

 

 

 

Skadetakst

 

På forespørsmål

 

Byggelånskontroll

 

På forespørsmål

 

Prosjektledelse

 

På forespørsmål

 

Anleggsarbeid/oppfølging

 

 

Radon kontroll (pakkepris)

Fra 1600

 

På forespørsmål

Definisjon.

Bolig/småhus: Leiligheter etablert i små eneboliger (tre/ firemannsbolig), rekkehus/ del av tomannsboliger, eneboliger, enebolig i rekke.

Leiligheter: borettslag/sameie.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   

Prisene er inklusiv mva så lenge annet ikke er oppgitt, forbehold om prisendring.

På alle oppdrag er det tillegg for materialforbruk, kjøretid, kilometer, bom og fergeutgifter.  Administrasjonsgebyr. Kr.75,- inkl. mva