Duo

Duo takst as

Duo Takst AS er etablert i 2018 og er takserings bedrift fra Bryne/Jæren.
Våre ansatte har høy fagkompetanse innen bygg og langtids erfaring i fra takserings bransjen. Vi leverer tjenester ved taksering av boliger og næringseiendommer.
Vi påtar oss også oppdrag som sakkyndige i spørsmål om eiendom og byggtekniske forhold.
Vi leverer takserings tjenester som tilstandsvurdering, skade, skjønn, verdi bolig og nærings taksering i hele Rogaland, både for privat og
offentlig sektor.
Vi har også bred kompetanse innen uavhengig kontroll, samt bruk av trykktesting og bygg termografi.
Som medlem av Norsk Takst (NT) er vi underlagt strenge krav til kvalitet for byggesakkyndig, takserings utdannelse og etterutdanning.
Dette gjør oss til et naturlig og trygt valg for våre kunder, privat, næring, deriblant eiendomsmeglere, entreprenører og forsikringsselskap.

Takstmann-NT/daglig leder

Walter Schoenmaker

Mobil:
480 55 432

E-post: ws@duotakst.no

Sertifiseringer:

 • Mesterbrev

 • Bolig verdi
 • Teknisk forvalter
 • Byggeledelse

 • Byggelånsoppfølging

 • Bolig tilstand

 • EVS (European Valuation Standarts)

 • Naturskade (NNP)

 • Skade

 • Skjønn

 • Teknisk verdiberegning og markedsverdi

 • TEGoVA Residential Valuer (TRV)

Takstmann- NT

Kåre Vatland

Mobil:
902 97 450

E-post: kv@duotakst.no

Sertifiseringer:

 • Mesterbrev

 • Næringstakst 
 • Bolig verdi

 • Byggelånsoppfølging

 • Bolig tilstand

 • TEGoVA Residential Valuer (TRV)

 • DNV GL Boligsalgsrapport

 • Skade

 • Skjønn

 • Naturskade (NNP)

 • Næring verdi

Send oss en hendvendelse idag!